Melita Moretti, PhD

Testimonials

No testimonials found

Books

 Book – Scientific monograph

  1. MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia) (In Slovenian). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

  2. MORETTI, Melita, MARKIČ, Mirko. Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti (Sustainable Management of Drinking Water in the Manufacturing Industry) (In Slovenian). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016.

Book – Independent scientific component part or a chapter in a monograph

  1. MORETTI, Melita. Finančna pismenost na primeru zavarovalništva (Financial Literacy in Insurance) (In Slovenian). In: TRUNK, Aleš (ed.), DERMOL, Valerij (ed.), TRUNK ŠIRCA, Nada (ed.). Finančna pismenost med mladimi. Celje: MFDPŠ, 2016.

  2. MORETTI, MelitaOrganizacijska kultura: temelji, opredelitev, raziskovanje, merilni inštrumenti (Organizational culture: basics, definition, research, measuring instruments) (In Slovenian). In: MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

  3. MORETTI, Melita. Nastanek (oblikovanje), obstoj (socializacija), revizija in spreminjanje organizacijske kulture (Creating (building), sustaining (socialization), reviewing and changing the organizational culture) (In Slovenian). In: MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

  4. MORETTI, Melita. Organizacijska klima: zgodovina, pojem in dimenzije (Organizational climate: history, definition, and dimensions) (In Slovenian). In: MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

  5. MORETTI, Melita, MARKIČ, Mirko. Organizacijska klima in poslovanje organizacije (Organizational climate and organizational performance) (In Slovenian). In: MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

  6. MORETTI, Melita. Organizacijska kultura in klima: Kako blizu in narazen sta si? Kaj se raziskovalci posameznih konstruktov lahko učijo eden od drugega? (Organizational culture and climate: similarities and differences. What can researchers of the two learn from one another?) (In Slovenian). In: MORETTI, Melita (ed.), MARKIČ, Mirko (ed.). Organizacijska kultura in klima v Sloveniji (Organizational Culture and Climate in Slovenia). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017.

Categories

WHY DUBLIN DOORS ON BACKGROUND IMAGE?

Holidays in 2012.