Melita Moretti, PhD

Testimonials

No testimonials found

Articles

Original scientific article

 1. LIPOVŽ, Dobruša, MORETTI, Melita.  Analysis of professional training in business digitalisation at a selected public institute. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. [Tiskana izd.], sept. 2017, letn. 15, št. 2, str. 125-163.

 2. ROBNIK, Petrischa, MORETTI, Melita. Analiza učeče se organizacije po modelu FUTURE-O® v izbrani regijski bolnišnici. Revija za univerzalno odličnost/Journal of Universal Excellence, ISSN 2232-5204, 2017, letn. 6, št. 3, str. 255-273. https://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/RUO/?v=2017-06-03

 3. ŽUŽMAN, Dominik, MORETTI, Melita. Correlation between leadership and engagement of the uniformed police officers at the Ljubljana Police Directorate. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. [Tiskana izd.], mar. 2016, letn. 14, št. 1, str. 115-155, doi: 10.17573/ipar.2016.1.05.

 4. MORETTI, Melita, MARKIČ, Mirko. Training on sustainable use of water in the processing industry. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2015, letn. 61, št. 2, str. 3-14, ilustr., doi: 10.1515/ngoe-2015-0005.

 5. ŽUŽMAN, Dominik, ŽUŽMAN, Irena, MORETTI, Melita. Organizational climate of the selected organization. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2014, letn. 6, št. 1-2, ilustr. https://journal.doba.si/letnik_6_(2014)_st__1.

 6. MORETTI, Melita, ROPAR, Ivan, MORETTI, Adi. Professional development of elementary school teachers. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2013, letn. 59, št. 1/2, str. 45-55, ilustr., tabele, doi: 10.7549/ourecon.2013.1-2.05.

 7. MORETTI, Melita, MORETTI, Adi, POSTRUŽNIK, Natalija, ŠKOFIC, Primož. Mnenje učiteljev o vodenju šole in ravnateljev odnos do inovativnosti. Management, ISSN 1854-4231, zima 2012, leto 7, št. 4, str. 331-349, 368, tabele. https://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/7_331-349.pdf.

 8. POSTRUŽNIK, Natalija, MORETTI, Melita. Innovation and communication as dimensions of the marketing culture : their influence on financial performance in Slovenia’s insurance and construction industries. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2012, letn. 58, št. 1/2, str. 35-47.

 9. MORETTI, Melita, BILOSLAVO, Roberto. Pomen marketinške kulture za ugled podjetja. Organizacija, ISSN 1318-5454, sep./okt. 2011, letn. 44, št. 5, str. A 168-A 179.

Short scientific article

 1. ROPAR, Ivan, MORETTI, Melita. Factors of marketing culture and stakeholder satisfaction – commercial activity. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2014, letn. 6, št. 1-2, ilustr.

 2. ROPAR, Ivan, MORETTI, Melita. Kako se z leti spreminja odnos učiteljev do razvoja kariere? Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2013, letn. 5, št. 2, ilustr.

 3. MORETTI, Melita. Zadovoljstvo učiteljev z odnosi v šoli v povezavi z vodenjem. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1581-8225, 2012, letn. 10, [št.] 1, str. 33-48, 139, graf. prikazi, tabele.

Professional article

 1. MORETTI, Melita, POSTRUŽNIK, Natalija. Zakaj bi morale organizacije imeti zavzete zaposlene in kakšen je vpliv stresa na zavzetost. HRM, ISSN 1581-7628, jun. 2013, letn. 11, št. 53, str. 46-50, ilustr.

Popular article

 1. MORETTI, Melita. Gradnja trženjske kultureFinance, ISSN 1318-1548, 12. jan. 2011, št. 8, str. 22, portret.

 2. MORETTI, Melita. Katere so poglavitne točke za uspešno prodajoFinance, ISSN 1318-1548, 24. avg. 2011, št. 163, str. 17, portret.

 3. MORETTI, Melita. Raznolikost zaposlenih – konkurenčna prednost ali ovira? Finance, ISSN 1318-1548, jan. 2011, št. 1861, str. 24, portret.

 4. MORETTI, Melita. Osem zavajanj pri pogajanjih in kako jih prepoznatiFinance, ISSN 1318-1548, 26. sep. 2008, št. 186, str. 22, portret.

 5. MORETTI, Melita. Slovenska zavarovalniška gazela 2001. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2002, letn. 7, št. 5, str. 38.

Review, book review, critique

 1. MORETTI, Melita. Slovar tujk. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2003, letn.8, št. 52, str. 40, ilustr.

 2. MORETTI, Melita. Zgodba o Aladinu. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2002, letn. 7, št. 2, str. 55, ilustr.

 3. MORETTI, Melita. Modro upravljam s svojim denarjem. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, jul./avg. 2001, letn.6, št. 7/8, str. 15.

Categories

WHY STANLEY PARK (VANCOUVER) ON BACKGROUND IMAGE?

Holidays in 2017.