Melita Moretti, PhD

Smart thoughts

No testimonials found
“If you can’t explain it simply, then you haven’t understood it well enough.”—Albert Einstein

Articles

Original scientific article

 1. MORETTI, Melita.  Validating a Scale for Innovation in Sustainable Water Management in the Manufacturing Sector: A Slovenian Study. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. 2023, 69(4):12-25. Licensed under CC BY-ND 4.0 cc-logo.f0ab4ebe Articlescc-by.21b728bb Articles

 2. LIPOVŽ, Dobruša, MORETTI, Melita.  Analysis of professional training in business digitalisation at a selected public institute. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. 2017, 15(2):125-163.

 3. ROBNIK, Petrischa, MORETTI, Melita. Analiza učeče se organizacije po modelu FUTURE-O® v izbrani regijski bolnišnici. Revija za univerzalno odličnost/Journal of Universal Excellence, ISSN 2232-5204, 2017, 6(3): 255-273. https://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/RUO/?v=2017-06-03

 4. ŽUŽMAN, Dominik, MORETTI, Melita. Correlation between leadership and engagement of the uniformed police officers at the Ljubljana Police Directorate. Mednarodna revija za javno upravo, ISSN 2335-3414. 2016, letn. 14(1):115-155, doi: 10.17573/ipar.2016.1.05.

 5. MORETTI, Melita, MARKIČ, Mirko. Training on sustainable use of water in the processing industry. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2015, 61(2):3-14, ilustr., doi: 10.1515/ngoe-2015-0005.

 6. ŽUŽMAN, Dominik, ŽUŽMAN, Irena, MORETTI, Melita. Organizational climate of the selected organization. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2014, 6(1-2) https://journal.doba.si/letnik_6_(2014)_st__1.

 7. MORETTI, Melita, ROPAR, Ivan, MORETTI, Adi. Professional development of elementary school teachers. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. 2013, 59(1/2):45-55, doi: 10.7549/ourecon.2013.1-2.05.

 8. MORETTI, Melita, MORETTI, Adi, POSTRUŽNIK, Natalija, ŠKOFIC, Primož. Mnenje učiteljev o vodenju šole in ravnateljev odnos do inovativnosti. Management, ISSN 1854-4231, 2012, 7(4):331-349, 368. https://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/7_331-349.pdf.

 9. POSTRUŽNIK, Natalija, MORETTI, Melita. Innovation and communication as dimensions of the marketing culture : their influence on financial performance in Slovenia’s insurance and construction industries. Naše gospodarstvo, ISSN 0547-3101. 2012, 58(1/2):35-47.

 10. MORETTI, Melita, BILOSLAVO, Roberto. Pomen marketinške kulture za ugled podjetja. Organizacija, ISSN 1318-5454, 2011, 44(5):A 168-A 179.

Short scientific article

 1. ROPAR, Ivan, MORETTI, Melita. Factors of marketing culture and stakeholder satisfaction – commercial activity. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2014, 6(1-2):1-13.

 2. ROPAR, Ivan, MORETTI, Melita. Kako se z leti spreminja odnos učiteljev do razvoja kariere? Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2013, 5(2): 1-13.

 3. MORETTI, Melita. Zadovoljstvo učiteljev z odnosi v šoli v povezavi z vodenjem. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1581-8225, 2012, 10(1): 33-48, 139.

Professional article

 1. MORETTI, Melita, POSTRUŽNIK, Natalija. Zakaj bi morale organizacije imeti zavzete zaposlene in kakšen je vpliv stresa na zavzetost. HRM, ISSN 1581-7628, 2013, 11(53):46-50.

Popular article

 1. MORETTI, Melita. Gradnja trženjske kultureFinance, ISSN 1318-1548, 2011(8):22.

 2. MORETTI, Melita. Katere so poglavitne točke za uspešno prodajoFinance, ISSN 1318-1548, 2011(163):17.

 3. MORETTI, Melita. Raznolikost zaposlenih – konkurenčna prednost ali ovira? Finance, ISSN 1318-1548, 2011(1861):24.

 4. MORETTI, Melita. Osem zavajanj pri pogajanjih in kako jih prepoznatiFinance, ISSN 1318-1548, 2008(186):22.

 5. MORETTI, Melita. Slovenska zavarovalniška gazela 2001. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2002, 7(5):38.

Review, book review, critique

 1. MORETTI, Melita. Slovar tujk. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2003, 8(52):40.
 2. MORETTI, Melita. Zgodba o Aladinu. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2002, 7(2):55.

 3. MORETTI, Melita. Modro upravljam s svojim denarjem. Profesionalna prodaja, ISSN 1318-976X, 2001, 6(7/8):15.

Categories

WHY STANLEY PARK (VANCOUVER) ON BACKGROUND IMAGE?

Holidays in 2017.